PROFILEXT (PXT)

ProfileXT jest kwestionariuszem osobowości dedykowanym  do oceny managerów i specjalistów w celu dopasowania osoby do stanowiska w organizacji. Korzystając z opracowanej unikatowej metodyki, można ocenić czy dana osoba posiada kompetencje i predyspozycje do wykonywania określonych zadań w organizacji. Profile XT stosuje się podczas całego procesu rekrutacji – od zdefiniowania zadań na stanowisku pracy i powiązanych z nimi wymaganiami, poprzez selekcję, aż do wyboru najlepszego kandydata, wyznaczenia mu celów rozwojowych i oceny jego osiągnięć. Metodyka ta pozwala na tworzenie silniejszej, bardziej konkurencyjnej organizacji. Właściwe osoby na właściwym stanowisku –  podstawowa zasada metodyki Profile XT.

Kwestionariusz analizy stanowiska pracy umożliwia identyfikację cech osobistych niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku. Po  wypełnieniu kwestionariusza analizy stanowiska otrzymają Państwo bezpłatny raport analizowanego stanowiska. Raport ten zostanie wykorzystany do przygotowania ostatecznego profilu stanowiska.

WYPEŁNIĆ KWESTIONARIUSZ ANALIZY STANOWISKA PRACY PROFILEXT

Wyniki badań ProfileXT zawierają szczegółową i obiektywną informację o sposobie  myślenia  danej osoby, cechach osobowości, zainteresowaniach zawodowych i dopasowaniu osoby do funkcji danego stanowiska pracy. Szczegółowe raporty pomagają menedżerom przy przeprowadzaniu rozmów rekrutacyjnych oraz przy wyborze najlepszych osób na konkretne stanowiska. Udziela też wskazówek, jak lepiej zarządzać zasobami ludzkimi, w celu zwiększenia ich wydajności. Ponadto, wprowadza jednolity język komunikacji i zapewnia obiektywne dane niezbędne do opracowania strategii rozwoju zasobów ludzkich, wdrożenie systemu zarządzania talentami, planowania kariery i programów odnoszących się do reorganizowania organizacji.

 

W celu pobrania “The Leader’s Guide to Successful Team Building” należy  kliknąć tutaj.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ PROFILEXT

Selekcja pracowników

Ocena kandydatów

Badania potencjału pracowników

Consulting i wyznaczanie ścieżek rozwoju dla kierownictwa

Planowanie kariery

Budowanie skutecznego zespołu

Analiza kompetencji pracowników

CO BADA PROFILEXT

UMIEJĘTNOŚCI MYŚLENIA

Potencjał do uczenia się

Umiejętności werbalne

Myślenie werbalne

Umiejętności numeryczne

Myślenie numeryczneе

CECHY BEHAWIORALNE

Poziom energii

Postawa

Towarzyskość

Podporządkowanie

i inne

ZAINTERESOWANIA

Kreatywność

Świadczenie usług

Administrowanie

Nauka

i inne

RAPORTY PROFILEXT

Raport coachingowy

Szczegółowy raport skierowany dla bezpośredniego kierownictwa. Wyniki indywidualne pracownika porównywane są z wymogami określonymi w profilu stanowiska pracy. Dzięki niemu, kierownik może pomagać zarządzanym przez siebie osobom w osiąganiu lepszych wyników i mieć stosowne podejście. Raport zawiera także sugestie dotycząse rozwoju efektywności pracowników. 

Raport indywidualny

Raport ten otrzymuje każda badana osoba. Zawiera on informacje zwrotne z przeprowadzonego badania. Informacje są sformułowane w maksymalnie pozytywny sposób, ma to służyć dla pracownika do lepszego poznania siebie, swoich mocnych i słabych stron.

Wskazówki do wywiadu

Raport ten doskonale sprawdza się w procesach rekrutacyjnych. Wyniki indywidualne kandydata porównywane są z wymogami określonymi w profilu stanowiska pracy. W każdym przypadku, gdy jest zauważalna rozbieżność między wynikami kandydata a wymogami określonymi w Profilu Stanowiska Pracy,  dla kierownictwa czy odpowiedzialnej osoby są przedstawiane pytania, które warto zadać podczas wywiadu. Ma to służyć ocenie, czy dana rozbieżność stanowi kluczowe znaczenie w podjęciu decyzji o zatrudnieniu pracownika.

Wykres podsumowujący

Dedykowany dla kierownictwa (lub osób, które zamawiały badanie);  raport przedstawia wyniki osoby badanej na skali stenowej 1-10. Dopasowanie ocenia się w oparciu o zbieżność stylu myślenia, cech behawioralnych i zainteresowań zawodowych  w odniesieniu do Profilu Stanowiska. W końcu generuje się podsumowujący raport kandydata dot. Dopasowania do Profilu Stanowiska.

Raport planowania ścieżki kariery

Dane kandydata lub pracownika uzyskane w ramach badania Profile XT są porównywane z różnymi Profilami Stanowisk w danej organizacji. Opierając się na poziomie od najmniejszego do największego dopasowania do stanowiska, tworzy się listę stanowisk. Niniejszy raport zezwala zbadanie potencjału pracownika w objęciu wyższego stanowiska lub ew. dążenia kariery horyzontalnej.  

Raport porównawczy kandydatów

W procesie selekcji wyniki kandydatów pozwalają na dyskusję o kandydatach w odniesieniu do potrzeb stanowiska. Dane kandydatów uzyskane w ramach badania Profile XT są porównywane z Profilem Stanowiska.  Przy każdym kandydacie jest  wskazany poziom (w procentach) jego dostosowania do stanowiska.

Raport umiejętności przywódczych kierownika

Raport dostarcza wyraźny i dokładny wgląd dot. umiejętności kierownika, jego cech jako lidera, czynności, które go motywują, mocnych stron, które on może rozwijać i potencjalne wyzwania, które mogą go spotkać. Informacja zawarta w raporcie pokazuje jak w najlepszy sposób można wykorzystać jego mocne strony i w jakim kierunku kierować rozwój umiejętności przywódczych.

BADANIA PILOTAŻOWE PROFILEXT

Skontaktuj się z Addelse