CheckPoint 360

Checkpoint 360 jest narzędziem pozwalającym przeprowadzenie oceny 360 stopni kompetencji menedżerskich. Ocena 360 stopni polega na zebraniu informacji zwrotnych na temat skuteczności zachowań ocenianej osoby z wielu źródeł. Umożliwiają one zyskanie cennej informacji, w jaki sposób ich pracę oceniają otaczające ich osoby: kierownicy, współpracownicy, podwładni. Pozwalają identyfikować mocne strony osoby ocenianej i określić strefy rozwoju.  

Korzyści zastosowania CHECKPOINT360

Pomaga menedżerom w odpoznaniu swoich mocnych i słabych stron

Motywuje menedżerów do doskonalenia ich kompetencji, zapewnia informacje zwrotne na temat ich umiejętności przywódczych

Pomaga w tworzeniu planów szkoleń oraz podjęciu działań rozwojowych

Integracja planów szkoleniowych i rozwoju zawodowego menedżerów do procesów planowania działalności, karjery

Tworzy atmosferę zaufania, otwartości i współpracy

Wspiera otwarty i ustrukturyzowany dialog pomiędzy stroną ocenianą i jego przełożonym

Pomaga rozwijać kulturę zarządzania

Pozwala menedżerom obserwować progres rozwoju kompetencji

KOMPETENCJE, KTÓRE BADA CHECKPOINT360

Komunikację

Przywództwo

Zdolności adaptacyjne

Relacje

Wykonywanie zadań

Produktywność

Rozwój innych

Rozwój osobisty

RAPORTY CHECKPOINT360

Raport indywidualny

Obszerny, ilustrowany raport zawiera podsumowujące informacje na temat oceny kierownika. Diagramy i wykresy pomagają dla kierownika zrozumieć i efektywnie wykorzystać dane w celu rozwoju osobistego..

Raport porównawczy

W niniejszym raporcie wyniki oceny są porównywane do ubiegłorocznych wyników, zawiera on też informacje zwrotne na temat postępów w rozwoju kompetencji przywódczych a także  wskazówki do dalszego rozwoju.

Raport kierownictwa organizacją (RKO)

Raport ten łączy w sobie wyniki oceny poszczególnych menedżerów i w taki spośób dla kadry kierowniczej pomaga ocenić, jaka kultura i wartości dominują w organizacji,  a także czy pogląd menedżerów średniego szczebla pokrywa się z celami postawionymi przez  organizację.

BADANIA CHECKPOINT360

Skontaktuj się z Addelse