DiSC CLASSIC

DiSC Classic – kwestionariusz osobowości, który pozwala lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi. Opierając się na wynikach oceny DiSC Classic można poprawić komunikację w organizacji, kontrolować sytuacje konfliktowe oraz poprawić wydajność liderów i zespołów.

KORZYŚCI STOSOWANIA DiSC CLASSIC

Pracownicy lepiej rozumieją swoje własne zachowanie

Pracownicy uczą się w jaki sposób i kiedy należy zmieniać swoje zachowanie

Zachodzi poprawa komunikacji w organizacji

Polepsza się praca indywidualna i zespołowa

Ułatwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

Polepsza się nawiązanie i utrzymywanie relacji z klientami

Ułatwia się zarządzanie skomplikowanymi sytuacjami w obsłudze klienta

DiSC BADA CZTERY TYPY ZACHOWAŃ

D - DOMINACJA

Otwarci i zdecydowani. Ludzie typu D mają mocną siłę woli,  są zdecydowani, szybko myślą, lubią wyzwania, podejmują działania i uzyskują szybkie efekty.

i - WPŁYW

Optymistyczny i towarzyski. Przedstawiciele stylu i to “ludzie dla ludzi”, lubią pracę zespołową, są chętni do dzielenia się pomysłami, inspirują energią i bawią innych.

                       

      

S - STAŁOŚĆ

Wsparcie i współpraca. Ludzie S stylu  są pomocni, lubią pracować niezauważalnie, zadania wykonują w pełni i w sposób przewidywalny, są dobrymi słuchaczami.

C - SUMIENNOŚĆ

Zaniepokojony i mający rację. Przedstawiciele stylu C  skupiają się na jakości i lubią planować do przodu. W pracy często stosują systematyczne podejście , sprawdzą, dokonają przeglądu i zapewnią dokładność.

DiSC CLASSIC RAPORTY

DiSC Classic 1.0

Raport zawiera informacje na temat stylu myślenia DiSC i Twój Klasyczny Profil.

 

DiSC Classic 2.0

Najbardziej popularny raport, w którym DiSC Classic 1.0  jest uzupełniony osobistymi spostrzeżeniami i stylami komunikacji, które wzmacniają oryginalne narzędzie DiSC. Obejmuje on także obszerne badania, w których przedstawiona jest intensywność indeksu życia.

                           

DiSC Classic 2.0 PLUS profil

To sześć dodatkowych raportów. Masz możliwość wybrania raportu wd. żądanego obszaru i zastosowanie go podczas szkoleń. Dodatkowe raporty zawierają:

– Strategię tworzenia pozytywnych relacji

– Zrozumienie ludzi i świadomości ekologicznej

– Strategie zarządzania

– Sposoby kierowania innymi

– Strategie zarządzania sprzedażą

PLAN BADAŃ DiSC

Skontaktuj się z Addelse