Koszty fluktuacji kadr

Nie ma takiego przedsiębiorcy, który choć raz nie musiałby pożegnać się ze swoim pracownikiem. Odejście pracownika z przedsiębiorstwa wiąże się zazwyczaj z dodatkowymi kosztami związanymi z poszukiwaniem, zatrudnieniem i wprowadzeniem nowego pracownika na wolne stanowisko. 

Przyczyną dużej fluktuacji kadr mogą być również problemy wewnętrzne firmy. Źródłem problemów może być nie tylko oferta pracy z konkurencyjnej firmy, pracownik do rezygnacji zazwyczaj dochodzi w wyniku braku satysfakcji z wykonywanej pracy lub braku perspektyw rozwoju.

Korzystając z kalkulatora poniżej ocenisz, jak bardzo kosztowna dla Twojej firmy jest fluktuacja kadr.

 

 

Koszty zatrudnienia pracownika

 

Czy wiesz, ile Cię rocznie kosztuje fluktuacja kadr? Po obliczeniu kosztów fluktuacji kadr rocznie, możesz obliczyć ile byś oszczędził po zmniejszeniu fluktuacji rocznej o połowę lub o jedną trzecią. 

Pamiętaj, że koszty ponoszone w związku z rotacją pracowników to nie tylko te bezpośrednie, administracyjne związane z odejściem pracownika, związane z procesami rekrutacyjnymi, zwłaszcza w sytuacji, gdy potrzebna jest pomoc biur pośrednictwa pracy lub kiedy metody selekcji nowych pracowników są skomplikowane; ale także pośrednie, obejmujące koszty adaptacji nowozatrudnionych, bo osiągnięcie przez nich pełnej efektywności często bywa czasochłonne, zaś odchodzący pracownicy posiadają nieprzeciętne kompetencje oraz ogromną wiedzę, które mogą być przydatne w konkurencyjnych przedsiębiorstwach.

Warto zauważyć, że fluktuacja kadr nie jest wyłącznie problemem, a jest procesem naturalnym i może być traktowana jako zjawisko pozytywne. Dzięki naturalnemu ruchowi pracowników w przedsiębiorstwie pojawiają się nowi ludzie z nowymi inicjatywami, pomysłami, nowe stanowiska. W konsekwencji rośnie zadowolenie pracowników, którzy widzą możliwość awansu czy zmiany obowiązków. Jeśli powstające w ten sposób wakaty wypełniane są poprzez rekrutację zewnętrzną, firma wzbogaca się o „świeżą krew”. Dobrym rozwiązaniem dla obu stron umowy o pracę jest również dobrowolne odejście niezadowolonego pracownika. Taka osoba nie wykonuje właściwie swoich obowiązków, stanowi zły przykład dla innych członków załogi, jest źródłem negatywnych opinii o pracodawcy. Czasem nie sposób zmienić środowisko pracy tak, aby spełnić jej oczekiwania. Dobrowolne odejście rozwiązuje problem. 

Skontaktuj się z nami i pomożemy Ci!

Skontaktuj się z Addelse