ProfileXT ir iššūkiai karantino metu

Atsidūrę neįprastoje ir nepažįstamoje situacijoje žmonės reaguoja ir elgiasi labai skirtingai. Šie skirtumai atsiranda dėl ankstesnės patirties, turimo išsilavinimo, motyvų, vertybių ar asmenybės savybių. Pažindami žmogų ir jo asmenybės bruožus, galime ne tik numatyti galimas reakcijas ir elgesį, bet ir suteikti tokį palaikymą, kurio jam tuo metu reikia.

Asmenybės vertinimo metodikos ProfileXT rezultatai naudingi ne tik įdarbinimo ar ugdymo procese, bet ir siekiant geriau suprasti, ką jaučia ir ko tikisi tam tikrus rezultatus surinkę žmonės. Žemiau rasite trumpą informaciją, susijusią su penkiomis ProfileXT skalėmis, apie tai, su kokiais sunkumais karantino metu gali susidurti kai kurie žmonės ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį kaip vadovui, personalo specialistui ar tiesiog kolegai.

Žemas savarankiškumas
Savarankiškumo įvertinimas  parodo, kokio vadovavimo stiliaus asmuo pageidauja iš savo vadovo, taip pat šis rodiklis atskleidžia asmens potencialą atlikti užduotis, esant minimaliai priežiūrai

Šiems žmonėms gali kilti sunkumų dirbant nuotoliniu būdu, jei nėra aiškių nurodymų ir struktūros. Mažiau savarankiškam žmogui svarbu: emocinis palaikymas, aiškūs tikslai ir konkrečios užduotys, galimybė pasiekti savo tiesioginį vadovą, galimybė klausti ir gauti atsakymus iškart (kas gali būti kur kas sudėtingiau bendraujant nuotoliniu būdu).

Žemas mokymosi potencialas
Tikėtino gebėjimo greitai mokytis, mąstyti ir spręsti naujas problemas rodiklis

Darbo persikėlimas nuotoliniu būdu ar pokyčiai organizacijoje atneša daug naujovių: naujos technologijos ir programos, nauji darbo metodai, pasikeitusios aplinkybės, kuriose anksčiau išmokti dalykai jau nebepritaikomi. Čia svarbu suprasti, kad kai kuriems žmonėms reikia daugiau laiko įsisavinti naują informaciją bei išmokti naujų dalykų. Būkite kantrūs mokytojai!

Aukštas paklusnumas
Polinkis vadovautis organizacijos politika, paklusti išorinei kontrolei ir dirbti laikantis taisyklių

Aukštus balus šioje skalėje surinkę žmonės mėgsta taisykles ir aiškią įmonės politiką. Tad karantino metu, sugriuvus įprastai tvarkai, tokie žmonės gali jausti nesaugumą ir aiškumo trūkumą, o tai – kelti nerimą. Tam užkirsti kelią gali padėti tik komunikacija! Atvirai ir aiškiai kalbėkite apie esamą situaciją, aptarkite ateities scenarijus, atsakykite į visus klausimus. Jei reikia, nustatykite naujas, aiškias tvarkas, atitinkančias pasikeitusį darbo pobūdį, taip sukurdami bent minimalų aiškumą ir stabilumą.

Aukštas pozityvumas
Polinkis teigiamai nusiteikti kitų žmonių ir galimų rezultatų atžvilgiu bei pasitikėti kitų motyvais ir savo elgesio pasekmėmis

Tokie žmonės bus linkę nesunkiai prisitaikyti prie netikėtų pokyčių, darbo iš namų ir pasikeitusių aplinkybių; žvelgti optimistiškai į ateitį ir galimybes bei pozityviai nuteikti ir kolegas. Tačiau per ne lyg didelis pozityvumas gali būti žalingas tiek pačiam žmogui (jis gali neleisti sau jausti baimės ar liūdesio, slėpti savo tikruosius jausmus, neigti gresiančius sunkumus), tiek ir jo kolegoms ar artimiesiems (nepriimti ar sumenkinti kitų nuogąstavimus ir baimes, kritiškai neįvertinti tikrosios situacijos). Taigi, priminkite tokiems žmonėms, kad jausti baimę ir nerimą tokiu laikotarpiu yra natūralu tiek jiems patiems, tiek ir aplinkiniams.

Aukštas draugingumas
Polinkis bendrauti, orientacija į žmones, visuomeniškumas

Ekstravertams reikia kitų žmonių! Mėnuo atskirtyje nuo kitų gali būti iššūkis net ir intravertams, o ką jau kalbėti apie žmones, kuriems bendravimo reikia kaip oro. Išskirkite kolegas, kuriems itin svarbus bendravimas, ir palaikykite glaudesnį ryšį tiek darbo klausimais, tiek neformalioje aplinkoje.


Straipsnio autorė -
konsultantė Edita Stončiūtė

Straipsnių sąrašas
Susisiekite su Addelse