ProfileXT Darbo analizės klausimynas

Pildydami klausimyną galvokite apie patį darbą, o ne apie tai, koks galėtų būti jį atliekantis žmogus. Pildydami klausimyną, perskaitykite kiekvieną teiginį ir susiekite jį su analizuojamu darbu. Būkite realistiški. Galvokite apie priimtiną darbo atlikimo standartą, ne apie idealų darbuotoją. Šio klausimyno rezultatai bus svarbi dalis rengiant darbo modelį, todėl labai svarbu, kad atsakytumėt kuo tiksliau. Ties kiekvienu teiginiu pasirinkite vieną iš variantų: 

Retai – veikla atliekama retai (arba neatliekama iš viso) ir nėra šio darbo dalis;
Kartais – veikla atliekama nedažnai, bet yra šio darbo sudedamoji dalis;
Dažnai – veikla atliekama kiekvieną dieną ir yra viena iš pagrindinių darbo dalių.


Atsakykite į žemiau pateiktus klausimus

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai
RetaiKartaisDažnai
RetaiKartaisDažnai
RetaiKartaisDažnai
RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

RetaiKartaisDažnai

Susisiekite su Addelse