PROFILEXT (PXT)

ProfileXT yra asmenybės testas, kuris padeda įvertinti asmens tinkamumą konkrečioms pareigoms. Šis darbuotojų vertinimas padeda sukurti stipresnę, produktyvesnę organizaciją, nes jo pagrindinis principas – tinkami žmonės tinkamam darbui. ProfileXT matuoja su darbu susijusias savybes – mąstymo gebėjimus, asmenybės bruožus ir interesus. Vertinimo rezultatai pateikiami remiantis unikalia darbo keliamų reikalavimų ir žmogaus savybių suderinimo metodika. Kuo darbuotojas labiau atitinka pareigybei keliamus reikalavimus, tuo jo produktyvumas, darbo kokybė ir pasitenkinimas darbu didesni.
Pareigybės profilis – tai ProfileXT vertinimo dalis, kuri padeda nustatyti, kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti darbuotojas, pasiekiantis puikius rezultatus konkrečiose pareigose. Pareigybės profilis padeda suderinti samdančių vadovų bei personalo specialistų lūkesčius konkrečioms pareigoms, vertinti darbuotojus,  nustatyti, kiek kandidato asmeninės savybės atitinka pareigybei keliamus reikalavimus bei palyginti kelis kandidatus tarpusavyje.
Parsisiųskite ProfileXT pristatymą.

ProfileXT vertinimas suteikia išsamios ir objektyvios informacijos apie asmens mąstymo gebėjimus, asmenybės bruožus, profesinius interesus ir tinkamumą konkrečioms pareigoms. Išsamios ataskaitos padeda atrankų specialistams bei vadovams atlikti įdarbinimo interviu ir pasirinkti žmones, kuriems, tikėtina, geriausiai seksis konkrečiose pareigose. Taip pat ataskaitose pateikiamos rekomendacijos vadovui, kurios padės efektyviai bendradarbiauti ir ugdyti darbuotojo stipriąsias savybes, atsižvelgiant į jo asmenybės ypatumus. ProfileXT vertinimas gali būti naudojamas įgyvendinant įvairius organizacijos tikslus: rengiant žmogiškųjų išteklių strategiją, formuojant komandas, įgyvendinant talentų valdymo, karjeros planavimo ar reorganizacijos programas.

ProfileXT, PXT, asmenybės klausimynas, asmenybės testas, mąstymo gebėjimai, kognityviniai gebėjimai, asmenybės savybės, asmenybės bruožai, interesai, pomėgiai, tinkamumas darbui, pareigybės profilis, atranka, ugdymas, darbuotojų atranka, darbuotojų vertinimas, potencialo vertinimas, karjeros planavimas, kompetencijų analizė, ataskaita, profilis, testas, personalas, personalo atranka, specialistų atranka, vadovų atranka, vadovų ugdymas
 

 

PROFILEXT TAIKYMO SRITYS

Darbuotojų atranka

Kandidatų vertinimas

Darbuotojų potencialo įvertinimas

Vadovų konsultavimas ir ugdymas

Karjeros planavimas

Efektyvios komandos formavimas

Kompetencijų analizė

KĄ MATUOJA PROFILEXT

MĄSTYMO GEBĖJIMAI

Mokymosi potencialas

Verbaliniai įgūdžiai

Verbalinis mąstymas

Skaičiavimo įgūdžiai

Skaitinis mąstymas

ASMENYBĖS BRUOŽAI

Energingumas

Įtakojimas

Draugingumas

Paklusnumas

ir kt.

INTERESAI

Kūryba

Paslaugos

Administravimas

Mokslas

ir kt.

PROFILEXT ATASKAITOS

Ugdymo ataskaita

Tai išsami ataskaita, skirta tiesioginiam vadovui. Joje individualūs darbuotojo rezultatai palyginami su reikalavimais pagal pareigybės profilį. Kiekvienu atveju, kai yra neatitikimas tarp darbuotojo individualių rezultatų ir pageidaujamo profilio, atkreipiamas vadovo dėmesys į šį neatitikimą ir vadovui pateikiamos rekomendacijos, kaip turėtų būti dirbama su tuo darbuotoju.

Individuali ataskaita

Kiekvienam įvertintam darbuotojui parengiama individuali ataskaita apie jo rezultatus. Grįžtamasis ryšys darbuotojui yra suformuluotas maksimaliai pozityviai; jo tikslas – padėti darbuotojui geriau save pažinti, pačiam sužinoti savo stipriąsias ir silpnąsias puses.

Interviu gidas

Gidas naudojamas atrankos metu. Individualūs kandidato rezultatai palyginami su parengtu pareigybės profiliu. Kiekvienu atveju, kai yra neatitikimas tarp kandidato individualių rezultatų ir pageidaujamo profilio, atkreipiamas įmonės atstovo dėmesys į šį neatitikimą ir pateikiami klausimai, kuriuos vertėtų užduoti interviu metu, norint įvertinti, ar šis neatitikimas yra rimta kliūtis priimant į darbą.

Grafinė darbo atitikimo santrauka

Pateikiama vadovybei (vertinimo užsakovams); joje įvardinama, kiek kiekvienas darbuotojas atitinka pareigybės profilį. Atitikimas įvertinamas vadovaujantis trimis parametrais: mąstymo gebėjimų atitikimu, asmenybės bruožų atitikimu ir interesų atitikimu. Galiausiai pateikiamas bendras darbuotojo atitikimas pareigybės profiliui.

Karjeros planavimo ataskaita

Darbuotojo individualūs rezultatai palyginami su įvairių pareigybių profiliais ir sudaromas sąrašas pozicijų – nuo didžiausio iki mažiausio atitikimo. Ši ataskaita padeda įvertinti darbuotojo potencialą užimti aukštesnes pareigas arba daryti horizontalią karjerą.

Kandidatų tinkamumo palyginimas

Šioje ataskaitoje pasirinktų kandidatų rezultatai palyginami su pareigybės profiliu. Ši informacija leis jums suplanuoti interviu, kai svarstomas daugiau nei vienas kandidatas į tą pačią poziciją. Ties kiekvienu kandidatu pateikiamas jo atitikimo pareigybės profiliui procentas.

Vadovo lyderystės ataskaita

Ataskaitoje pateikiamos aiškios, tikslios įžvalgos apie darbuotojo, kaip lyderio, bruožus, veiklas, kurios jį motyvuoja, stipriąsias savybes, kurias jis gali vystyti, bei galimus iššūkius. Ši informacija atskleidžia, kaip yra geriausia panaudoti darbuotojo stiprybes bei kuria kryptimi nukreipti vadovavimo įgūdžių ugdymą.

Susisiekite su Addelse