PROFILEXT (PXT)

ProfileXT yra asmenybės klausimynas, kuris padeda įvertinti asmens tinkamumą konkrečioms pareigoms.

Šis įrankis padeda sukurti stipresnę, produktyvesnę organizaciją, nes jo pagrindinis principas – tinkami žmonės tinkamam darbui.

ProfileXT matuoja su darbu susijusias savybes – mąstymo gebėjimus, asmenybės bruožus ir interesus.

Vertinimo rezultatai pateikiami remiantis unikalia darbo keliamų reikalavimų ir žmogaus savybių suderinimo metodika. Kuo darbuotojas labiau atitinka pareigybei keliamus reikalavimus, tuo jo produktyvumas, darbo kokybė ir pasitenkinimas darbu didesni. Parsisiųsti ProfileXT pristatymą.

PROFILEXT PAREIGYBĖS PROFILIS

Savybių, reikalingų sėkmingam darbo atlikimui, rinkinys, vadinamas „Pareigybės profiliu“.

Pareigybių profiliai padeda palyginti, kiek individualios darbuotojo savybės atitinka konkrečiai pareigybei keliamus reikalavimus. Tyrimai, publikuoti “Harvard Business Review” teigia, kad atitikimas Pareigybės profiliui padeda geriau prognozuoti, ar žmogui seksis darbe, nei tokie visuotinai priimti kriterijai kaip amžius, patirtis ar išsilavinimas. Vienas iš būdų sukurti pareigybės profilį – užpildyti Darbo analizės klausimyną, kurį sudaro 57 teiginiai.

Pildyti Darbo analizės klausimyną

ProfileXT vertinimas suteikia išsamios ir objektyvios informacijos apie asmens mąstymo gebėjimus, asmenybės bruožus, profesinius interesus ir tinkamumą konkrečioms pareigoms. Išsamios ataskaitos padeda vadovams atlikti įdarbinimo interviu ir pasirinkti žmones, kuriems, tikėtina, geriausiai seksis darbe bei suteikia patarimų, kaip geriau valdyti darbuotojus, kad jų darbo našumas būtų maksimalus. Be to, vertinimas leidžia organizacijai kalbėti bendra kalba ir suteikia objektyvių duomenų, būtinų rengiant žmogiškųjų išteklių strategiją, įgyvendinant talentų valdymo, karjeros planavimo ar reorganizacijos programas.

 

 

 

 

Jeigu norite parsisiųsti “The Leader’s Guide to Successful Team Building” spauskite čia.  

PROFILEXT TAIKYMO SRITYS

Darbuotojų atranka

Kandidatų vertinimas

Darbuotojų potencialo įvertinimas

Vadovų konsultavimas ir ugdymas

Karjeros planavimas

Efektyvios komandos formavimas

Kompetencijų analizė

KĄ MATUOJA PROFILEXT

MĄSTYMO GEBĖJIMAI

Mokymosi potencialas

Verbaliniai įgūdžiai

Verbalinis mąstymas

Skaičiavimo įgūdžiai

Skaitinis mąstymas

ASMENYBĖS BRUOŽAI

Energingumas

Įtakojimas

Draugingumas

Paklusnumas

ir kt.

INTERESAI

Kūryba

Paslaugos

Administravimas

Mokslas

ir kt.

PROFILEXT ATASKAITOS

Ugdymo ataskaita

Tai išsami ataskaita, skirta tiesioginiam vadovui. Joje individualūs darbuotojo rezultatai palyginami su reikalavimais pagal pareigybės profilį. Kiekvienu atveju, kai yra neatitikimas tarp darbuotojo individualių rezultatų ir pageidaujamo profilio, atkreipiamas vadovo dėmesys į šį neatitikimą ir vadovui pateikiamos rekomendacijos, kaip turėtų būti dirbama su tuo darbuotoju.

Individuali ataskaita

Kiekvienam įvertintam darbuotojui parengiama individuali ataskaita apie jo rezultatus. Grįžtamasis ryšys darbuotojui yra suformuluotas maksimaliai pozityviai; jo tikslas – padėti darbuotojui geriau save pažinti, pačiam sužinoti savo stipriąsias ir silpnąsias puses.

Interviu gidas

Gidas naudojamas atrankos metu. Individualūs kandidato rezultatai palyginami su parengtu pareigybės profiliu. Kiekvienu atveju, kai yra neatitikimas tarp kandidato individualių rezultatų ir pageidaujamo profilio, atkreipiamas įmonės atstovo dėmesys į šį neatitikimą ir pateikiami klausimai, kuriuos vertėtų užduoti interviu metu, norint įvertinti, ar šis neatitikimas yra rimta kliūtis priimant į darbą.

Grafinė darbo atitikimo santrauka

Pateikiama vadovybei (vertinimo užsakovams); joje įvardinama, kiek kiekvienas darbuotojas atitinka pareigybės profilį. Atitikimas įvertinamas vadovaujantis trimis parametrais: mąstymo gebėjimų atitikimu, asmenybės bruožų atitikimu ir interesų atitikimu. Galiausiai pateikiamas bendras darbuotojo atitikimas pareigybės profiliui.

Karjeros planavimo ataskaita

Darbuotojo individualūs rezultatai palyginami su įvairių pareigybių profiliais ir sudaromas sąrašas pozicijų – nuo didžiausio iki mažiausio atitikimo. Ši ataskaita padeda įvertinti darbuotojo potencialą užimti aukštesnes pareigas arba daryti horizontalią karjerą.

Kandidatų tinkamumo palyginimas

Šioje ataskaitoje pasirinktų kandidatų rezultatai palyginami su pareigybės profiliu. Ši informacija leis jums suplanuoti interviu, kai svarstomas daugiau nei vienas kandidatas į tą pačią poziciją. Ties kiekvienu kandidatu pateikiamas jo atitikimo pareigybės profiliui procentas.

Vadovo lyderystės ataskaita

Ataskaitoje pateikiamos aiškios, tikslios įžvalgos apie darbuotojo, kaip lyderio, bruožus, veiklas, kurios jį motyvuoja, stipriąsias savybes, kurias jis gali vystyti, bei galimus iššūkius. Ši informacija atskleidžia, kaip yra geriausia panaudoti darbuotojo stiprybes bei kuria kryptimi nukreipti vadovavimo įgūdžių ugdymą.

PILOTINIS PROFILEXT VERTINIMAS

Susisiekite su Addelse