Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Įsitraukimas į darbą yra pozityvi, daug pasitenkinimo teikianti su darbu susijusi būsena, kurią sudaro trys veiksniai: energingumas, atsidavimas ir pasinėrimas. Įsitraukimas į darbą turi teigiamos įtakos darbuotojų darbo atlikimo kokybei, psichologinei ir subjektyviai darbuotojo gerovei, proaktyviam elgesiui, organizaciniam įsipareigojimui. Kai darbuotojai jaučiasi energingi ir įsitraukę į vykdomas užduotis, jie labiau linkę atlikti daugiau užduočių ar imtis iniciatyvos.  

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad skirtumą tarp įsitraukusių ir neįsitraukusių darbuotojų lemia skirtingi asmenybės bruožai ir darbo stilius, bet iš tikrųjų darbuotojų įsitraukimo šaknys slypi kur kas giliau įvairiuose organizacijos lygmenyse.

Neįsitraukę darbuotojai ne tik neigiamai veikia įmonės veiklos rezultatus, jie negatyviai atstovauja organizacijai ir jos kultūrai. Įsitraukę darbuotojai džiaugiasi savo darbu, yra savo darbo entuziastai, lengviau atsispiria dėmesio trukdžiams, susitelkia į užduotį ir nuosekliai pateikia geresnius nei vidutiniai rezultatus. Jiems patinka ieškoti būdų, kaip pagerinti savo darbo aplinką ir organizacijos veiklą, jie mielai imasi užduočių su iššūkiu. Jų entuziazmas padeda ir kitiems darbuotojams siekti geresnių darbo rezultatų. Galų gale, jie didžiuojasi savo darbu, savo organizacija, ir veikia kaip tikri savoįmonės ambasadoriai.

Nedidelėse įmonėse labai lengva atskirti įsitraukusius darbuotojus nuo neįsitraukusių. Tačiau didesnėse organizacijose tiesioginio bendravimo mažiau, ir vadovams mažiau galimybių tiesiogiai stebėti darbuotojų elgesį ir spręsti apie jų įsitraukimą. Struktūruotas įvertinimas gali padėti vadovams įvertinti įsitraukimo lygį visuose organizacijos lygmenyse ir pasirinkti atitinkamus veiksmus.

Atsisiųskite Darbuotojų įsitraukimo tyrimo pristatymą bei mūsų parengtą leidinį 10 būdų skatinti darbuotojų įsitraukimą

KOKIE KOMPONENTAI MATUOJAMI

ĮSITRAUKIMAS Į DARBĄ

Energija

Atsidavimas

Pasinėrimas

DARBO MOTYVACIJA

Išorinė

Vidinė

Karjera

Statusas

 

PASITENKINIMAS DARBU

Užmokestis

Priedai

Pripažinimas

Karjeros galimybės

Tiesioginio vadovo vadovavimas

Aukštesnės vadovybės vadovavimas

Bendradarbiavimas

Darbo sąlygos

Darbinė veikla

Komunikacija

Organizacijos įvaizdis

Talentų valdymas

Darbo ir poilsio balansas

Tolerancija / diskriminacija

Įgalinimas

TYRIMO PROCESAS

PROJEKTO PRISTATYMAS IR DISKUSIJA

  • Projekto pradžia, projekto pristatymas aukščiausio lygio vadovams
  • Pristatoma detali tyrimo eiga, aptariamos aktualios temos ir klausimai
  • Pagal poreikį sukuriami papildomi, specifiniai klausimai, kurie bus įtraukti į galutinę klausimyno versiją

TYRIMO ATLIKIMAS

  • Suderinama galutinė klausimyno versija
  • Paruošiamos nuorodos į elektroninę apklausų sistemą / paruošiamos popierinės anketos
  • Atliekama apklausa
  • Suvedami duomenys ir analizuojami rezultatai
  • Parengiama ataskaita ir rekomendacijos

REZULTATŲ PRISTATYMAS ORGANIZACIJOJE

  • Vadovams pristatomi tyrimo rezultatai  ir rekomendacijos
  • Tolesnių žingsnių derinimas su organizacija
Susisiekite su Addelse