CheckPoint360

Checkpoint360 yra vadovų kompetencijų vertinimo įrankis. Jo pagrindas – 360 laipsnių grįžtamasis ryšys vadovams iš jų tiesioginių vadovų, kolegų ir pavaldinių. Vertinimo rezultatai leidžia vadovams palyginti savo pačių įgūdžių ir kompetencijų vertinimą su tuo, kaip juos suvokia aplinkiniai, identifikuoti savo stipriąsias puses ir tiksliai apsibrėžti ugdymo sritis. Šis vadovų vertinimas gali būti sėkmingai įtraukiamas į metinį veiklos vertinimo pokalbių procesą bei naudojamas kryptingam tobulėjimui ir ugdymosi planų sudarymui.
CheckPoint360 – puiki priemonė vadovų ugdymui ir tobulėjimui.

Parsisiųsti CheckPoint360 pristatymą.

CHECKPOINT360 TAIKYMO NAUDA

Padeda vadovams geriau pažinti savo stipriąsias ir tobulintinas puses

Motyvuoja vadovus tobulinti savo kompetencijas, teikia jiems grįžtamąją informaciją apie jų vadovavimo įgūdžius

Skatina vadovus susidaryti individualius mokymosi ir tobulėjimo planus

Vadovų individualius tobulėjimo planus integruoja į veiklos valdymo, ugdymo ir karjeros planavimo procesus

Kuria pasitikėjimo, atvirumo ir bendradarbiavimo atmosferą

Skatina atvirą ir struktūruotą dialogą tarp vertinamojo asmens ir jo vadovo

Padeda formuoti ir tobulinti įrodymais grįsto valdymo kultūrą

Leidžia vadovams pamatyti savo kompetencijų ugdymo progresą

KOMPETENCIJOS, KURIAS MATUOJA CHECKPOINT360

Bendravimas

Lyderystė

Prisitaikymas

Santykiai

Užduočių vykdymas

Produktyvumas

Kitų ugdymas

Asmeninis tobulėjimas

CHECKPOINT360 ATASKAITOS

Individuali ataskaita

Išsamioje, iliustruotoje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija vadovui apie jo vertinimą. Diagramos ir schemos padeda vadovui skaityti, suprasti ir efektyviai panaudoti duomenis asmeniniam tobulėjimui.

Palyginamoji ataskaita

Šioje ataskaitoje vadovo vertinimo rezultatai lyginami su praėjusių metų vertinimo rezultatais, pateikiamas grįžtamasis ryšys apie pažangą tobulinant vadovavimo kompetencijas bei nurodomos gairės tolesniam ugdymui.

Organizacijos vadovavimo ataskaita (OVA)

Ši ataskaita apjungia individualius vadovų vertinimo rezultatus ir aukščiausio lygio vadovams padeda įvertinti, kokia kultūra ir vertybės dominuoja organizacijoje, kiek vidurinės grandies vadovų požiūris sutampa su organizacijos iškeltais tikslais.

CHECKPOINT360 ĮGYVENDINIMAS

Susisiekite su Addelse