Efektyvus veiklos vertinimo pokalbis

Tinkamas grįžtamojo ryšio teikimas darbuotojams yra itin svarbi brandžios įmonės kultūros dalis. Ši mokymo programa padės užtikrinti, kad veiklos vertinimo pokalbiai atneštų kuo geresnių rezultatų jūsų organizacijai, vadovui ir darbuotojams. Įgysite ne tik teorinių, bet ir praktinių efektyvaus pokalbio vedimo žinių.

Mokymų tikslas – suteikti praktinių žinių apie pasiruošimą veiklos vertinimo pokalbiui su darbuotoju, efektyvaus pokalbio vedimą. Seminaro dalyviai galės sudaryti konkrečius su veiklos vertinimo pokalbio organizavimu ir vykdymu susijusius veiksmų planus, praktiškai išmėgins interviu atlikimo technikas, lavins sėkmingo veiklos vertinimo pokalbio vedimo įgūdžius.

Atsisiųskite mokymo programos aprašymą.

Susisiekite su Addelse