Lyderystės stiliai: Vystantis strategiją lyderis (2 dalis)

Straipsnių serijos įžangą – apie ką čia ir kodėl – galite paskaityti pirmame straipsnyje apie Kuriantį viziją vadovą. O dabar – apie Strategiją vystančiui vadovui itin svarbius asmenybės bruožus, kurie išskirti remiantis ProfileXT vertinimo ir vadovų rezultatų bei įgūdžių sąsajų tyrinėjimu.

Strategijų kūrimas yra susijęs su tikslų ir idėjų pavertimu į konkrečius veiksmų planus, kurie yra kartu ir novatoriški, ir pasiekiami. Siekiant tai padaryti, vadovai turi suprasti savo organizacijos unikalius išteklius ir iššūkius bei, pasinaudoję šiomis žiniomis, veikti kaip pokyčių agentai. Taigi, jei ieškote vadovo, sėkmingai vystančio organizacijos strategiją, siūlau atsižvelgti į:

Mąstymo gebėjimus

Norėdami sukurti strategiją, vadovai turi turėti reikiamus įgūdžius, kad galėtų spręsti problemas, kritiškai mąstyti ir priimti informacijos analize pagrįstus sprendimus. Būtent dėl to, kalbant apie organziacijos strategijų vystymą, mąstymo gebėjimai tampa itin reikšmingi. Aukšti mąstymo gebėjimai glaudžiai siejasi su lyderio gebėjimu samprotauti, analizuoti žodinę ir skaitinę informaciją, spręsti naujas, kompleksines problemas, atpažinti pasikartojančius modelius ir atrasti ryšius tarp skirtingos informacijos.

Prisitaikymą

Spaudimas prisitaikyti prie grupės gali būti gana stiprus ir dažnai gali trukdyti tobulinti senas ar kurti naujas strategijas, padėsiančias siekti organizacijos tikslų. Dažnai žmonės, to net nenujausdami, veikia kartu su dauguma, nepaisydami komformizmo pasekmių ar užgniauždami savo asmeninę nuomonę. Kad to išvengtumėte, svarbu atsižvelgti į vadovo prisitaikymo lygį – rekomenduojama, kad jis būtų vidutinis ar netgi šiek tiek žemesnis. Tokie vadovai yra labau linkę eiti prieš srovę, išsakyti nepopuliarią nuomonę bei inicijuoti naujas, galbūt ne visiems patogias strategijas, atskirti, kada būtina pasipriešinti, o kada – prisitaikyti prie grupės.

Objektyvumą

Kurdami strategijas vadovai privalo veikti greitai ir ryžtingai. Norėdami tai padaryti, jie privalo gerai įvertinti kiekvieną situaciją. Vadovo objektyvumo balas ProfileXT skalėje parodys, kaip vadovas bus linkęs priimti sprendimus bei formuoti savo nuomonę ir tuo pačiu - ateities strategijas: labiau remtis esamais faktais, savo patirtimi ar intuicija, ar, kas dažnai būna veiksmingiausia, subalansuoti visus šiuos būdus.

Įvertinti lyderio savybes jums padės ProfileXT

Straipsnių sąrašas
Susisiekite su Addelse