Lyderystės stiliai: Kuriantis viziją lyderis (1 dalis)

Vienas iš didžiausių iššūkių identifikuojant sėkmingus lyderius yra ne tik teisingai įvertinti jų patirtį ir turimus įgūdžius, bet ir iš tikrųjų suprasti pamatinį požiūrį, kurį jie taikys vadovaudami savo komandai ir dirbdami savo organizacijos naudai. Galimybė iš anksto prognozuoti vadovo lyderystės stilių ir kaip jis gebės susidoroti su lyderystės keliamais iššūkiais atneša didžiulę naudą organizacijai. Siekdami geriau suprasti lyderystę ir su ja labiausiai susijusius asmenybės bruožus, Wiley (John Wiley & Sons, Inc.) remiasi savo beveik 20 metų praktine patirtimi psichometrinių matavimų srityje bei nuolat atliekamais moksliniais tyrimais. Lyderystės tyrimų metu, įvairių sričių vadovų ProfileXT vertinimo rezultatai buvo siejami su jų vadovavimo pasiekimais darbe bei vadovavimo įgūdžiais, kuriuos matuoja organizacija bei buvo ieškoma reikšmingų sąsajų tarp šių 3 veiksnių. Tyrimas truko ne vienerius metus ir buvo analizuojami šimtai tūkstančių vadovų ProfileXT rezultatų visame pasaulyje.

Remiantis lyderystės tyrimais ir kitų mokslininkų lyderystės teorijomis, buvo išskirti 6 svarbiausi efektyvaus vadovo lyderystės stiliai/įgūdžiai. Šiame šešių straipsnių cikle pristatysiu kiekvieną lyderystės stilių ir jam būdingiausias (tačiau, žinoma, ne vieninteles!) asmenybės savybes. Šiandien – apie viziją kuriantį lyderį.

Viziją kuriantys lyderiai - tai lyderiai, puikiai gebantys sukurti aiškią ir ryškią ateities viziją, perteikti naujas idėjas ar veiklos kryptis savo darbuotojams. Jie būna orientuoti į ateitį ir nuolat ieško inovacijų. Tai lyderiai, gebantys parodyti savo organizacijai ir komandai, kad įmanoma daugiau, nei buvo manoma. Kurdami viziją, vadovai turėtų turėti tiek asmeninę viziją, tiek bendrą organizacijos viziją ir tai perduoti savo kolegoms ir darbuotojams.

Ryžtingumas

Norėdamas sukurti viziją ir pastūmėti organizaciją į naujoves ar netradicinius sprendimus, lyderis turi būti ryžtingas. Jie turi turėti drąsos priimti sunkius ar nepopuliarius sprendimus, net ir išgyvenant sudėtingą laikmetį (kaip, pavyzdžiui, Covid-19 laikotarpis). Taip pat tokie lyderiai turi gebėti priimti rizikingus sprendimus. Kuriantys viziją vadovai sprendimus priima greitai ir efektyviai bei demonstruoja discipliną savo veiksmais, t. y. sprendimą įgyvendina nuosekliai.

Žinodami lyderio Ryžtingumo lygį galėsite suprasti, ar lyderis linkęs toleruoti riziką, būti greitas ir efektyvus priimant sprendimus, priimti nepopuliarius sprendimus, o gal atvirkščiai – „žais saugiai“ ir bus labiau linkęs palaikyti procesus, o ne vesti organizacijos į priekį?

Objektyvumas

Kuriant viziją, labai svarbus gebėjimas priimti teisingą sprendimą. Todėl objektyvumo savybė, nusakanti, kaip asmuo priima sprendimus, yra labai svarbi. Efektyvūs vadovai, norėdami gerai apgalvoti tam tikro sprendimo už ir prieš, pasitelkia asmeninį sprendimo priėmimo stilių: vieni priima sprendimą tik apsvarstę turimus faktus, kiti – remiasi savo patirtimi ir intuicija, o dar kiti - priimant sprendimus derina tiek logika paremtas išvadas, tiek savo patirtį ir nuojautą.

Kūrybiškumas

Viziją kuriantys lyderiai pasitelkia savo kūrybiškumą, kad galėtų kurti ir perteikti savo komandai naujas idėjas ir galimybes, vedančias organizaciją į priekį. Kūrybiški lyderiai geba pažvelgti į situacijas netikėtai ir surasti netradicinius sprendimus. Jie piešia geresnės ateities paveikslą, įtraukdami ir kitus plėtoti tą viziją ir į ją įnešti savo indėlį.

Įvertinti lyderio savybes jums padės ProfileXT.

Straipsnių sąrašas
Susisiekite su Addelse