Ką daryti, kai talentų už įmonės ribų nėra: AB Litgrid atvejo analizė

Itin kvalifikuotų ir profesionalių darbuotojų rinka „kaista“ ir kasdien tampa vis didesniu iššūkiu Lietuvos darbdaviams. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ AB, atsakingas už nacionaliniu mastu svarbias užduotis - stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, elektros srautų ir tarptautinių (tarpsisteminių) jungčių valdymą, savalaikę sinchronizaciją su Europos elektros perdavimo sistema ne išimtis.


Kad ir kokie ambicingi tikslai išsikeliami, vienareikšmiškai juos padeda įgyvendinti tik itin aukštas kompetencijas ir profesionalumą turintys darbuotojai. Gilios ir specifinės kompetencijos yra Litgrid turtas, tačiau tuo pačiu ir iššūkis. Siekiant užtikrinti turimų kompetencijų stabilumą bei suvaldyti rizikas, kylančias dėl neplanuoto darbuotojų netekimo bendrovė įdiegė kritinių pareigybių pamainumo planavimo ir stebėsenos sistemą, apimančią visus bendrovės darbuotojus.


Buvo identifikuotos kritinės pareigybės, numatytas proceso cikliškumas, o pamainumo planai sėkmingai integruoti į darbuotojų veiklos vertinimo sistemą. Sėkmingas kritinių kompetencijų pamainumas tapo ne tik įmonės personalo specialistų, tačiau ir kiekvieno padalinio vadovo nuolatinio darbo rezultatas.

Išsamų kritinių pareigybių pamainumo ir stebėsenos sistemos kūrimo proceso aprašymą rasite čia.

Sudomino kritinių pareigybių pamainumo sistema ar kitos mūsų paslaugos? Susisiekite su mumis!

Straipsnių sąrašas
Susisiekite su Addelse