"Ačiū Dievui, kad jo nepasirinkome!”

Klaipėdos regione akcininkai neseniai rinkosi vadovą įmonei. Kaip dažniausiai nutinka, liko du stipriausi kandidatai: pirmasis kandidatas pokalbių metu pasirodė vidutiniškai, o antrasis atrodė tiesiog idealus. Buvo nuspręsta abu kandidatus pakviesti užpildyti ProfileXT klausimyną.

Visgi, atlikus testą paaiškėjo, kad antrojo kandidato rezultatų patikimumas yra žemas. Tai reiškia, jog respondentas galėjo savo atsakymus pagražinti, stengdamasis juos priderinti kandidatuojamoms pareigoms bei įtikti vadovams. Ši skalė nereiškia, kad asmuo buvo nesąžiningas, pildydamas klausimyną, tačiau ji rodo, kad visgi vertinimo rezultatai nėra visiškai tikslūs.

Buvo nuspręsta paieškoti papildomos informacijos – surinkti daugiau rekomendacijų iš kandidato buvusių darboviečių. Rekomendacijos buvo pakankamai neutralios, tačiau galų gale akcininkai nusprendė rinktis pirmąjį kandidatą - ne idealų, tačiau užtikrintą ir saugų variantą, užuot rizikavus. 

Vos pranešę apie savo sprendimą kandidatams, jie sulaukė ilgo ir pikto laiško iš antrojo kandidato. Jame buvo išdėstyta, kaip stipriai suklydo įmonės savininkai ir kokios pasekmės jų laukia.

"Ačiū Dievui, kad jo nepasirinkome!”, buvo kliento reakcija, perskaičius laišką.

Straipsnių sąrašas
Susisiekite su Addelse