Talentų valdymo programos

Daugelis organizacijų vienu ar kitu metu atsiduria situacijoje, kai reikia greitai surasti darbuotojų iš labai menko kandidatų srauto. Strategiškai mąstančios organizacijos planuoja žmogiškųjų išteklių poreikį ir pasiruošia, kad tinkamu laiku jose dirbtų darbuotojai su tinkamomis kompetencijomis.

Nuosekli kompetencijų vertinimo ir ugdymo sistema padeda siekti organizacjos tikslų aiškiai apibrėžiant kompetencijas, užtikrinant grįžtamąjį ryšį tarp darbuotojo ir vadovo, nustatant darbuotojų ugdymo poreikius ir nuosekliai juos tobulinant. Esminis sėkmingos talentų valdymo programos elementas – talentų banko suformavimas ir darbas su juo. Talentų valdymo programa leidžia ugdyti platesnį spektrą darbuotojų kompetencijų ir užtikrinti, kad į atsilaisvinusias pareigybes greitai ateis motyvuoti ir kompetentingi darbuotojai.

Jeigu norite sužinoti, kaip Addelse gali padėti identifikuoti ir ugdyti talentus jūsų organizacijoje, susisiekite su mumis!

Susisiekite su Addelse