Potencialo įvertinimas

Potencialo įvertinimas yra asmens charakteristikų (mąstymo gebėjimų, įgūdžių, motyvų ir pan.) įvertinimas, siekiant prognozuoti  vertinamojo darbo atlikimą. Paprastai potencialo įvertinimas siejamas su numatymu, ar asmuo gali imtis platesnių funkcijų arba aukštesnių pareigų organizacijoje ir dažniausiai būna talentų valdymo programos dalis.

Visapusis potencialo vertinimas remiasi žemiau pateikiamu modeliu:

diagrama

Į praeitį orientuotas įvertinimas
Veiklos vertinimo rezultatai
Rekomendacijos

Dabartinio elgesio ir kompetencijų  įvertinimas
Praktinės užduotys
Kompetencijomis paremtas struktūruotas interviu
360 laipsnių vertinimas

Į ateitį orientuotas vertinimas
Interesai
Vertybės
Asmenybės bruožai
Mąstymo gebėjimai

Nauda organizacijai

Tinkamai identifikavus potencialiausius darbuotojus galima imtis žingsnių juos ugdyti ir išlaikyti. Tokiu atveju sumažėja darbuotojų kaita ir su susiję žmogiškojo kapitalo praradimai (kai iš darbo išeina geriausi organizacijos darbuotojai). Ugdymo ir mokymo pastangos ir lėšos nukreipiamos tikslingai – tiems, kuriems jų reikia, ir kur jų atsiperkamumas bus didžiausias.

Kiti darbuotojų potencialo vertinimo privalumai

  • Rengiama pamaina svarbiausioms (raktinėms) pozicijoms;
  • Veikiantis vidinis talentų bankas leidžia greitai užpildyti atsilaisvinusias pareigybes;
  • Sklandesnis perėjimas iš vienų pareigų į kitas ir trumpesnis adaptacijos periodas;
  • Sumažinta netinkamų darbuotojų pasirinkimo tikimybė.

Jei norite daugiau sužinoti, kaip įvertinti darbuotojų potencialą ir ką su juo daryti toliau, susisiekite su mumis!

 

Susisiekite su Addelse