Kandidatų vertinimas

Samdydamos naują darbuotoją organizacijos labai rizikuoja: kaštai, kuriuos patiria organizacija, pasirinkusi netinkamą darbuotoją, yra labai dideli. Mūsų kandidatų vertinimo paslauga leidžia objektyviai įvertinti kandidatų kompetencijas ir jų tinkamumą konkrečioms pareigoms.

Kandidatų (tiek vidinių, tiek išorinių) vertinimas

 • Padeda standartizuoti atrankos kriterijus;
 • Sumažina nesėkmingo pasamdymo riziką;
 • Padeda identifikuoti didžiausią potencialą turinčius darbuotojus;
 • Sumažina darbuotojų kaitą;
 • Sumažina kandidato neatitikimo organizacijos kultūrai riziką;
 • Leidžia samdymo sprendimus priimantiems vadovams kalbėti bendra kalba;
 • Suteikia gaires, kaip ugdyti naujai pasamdytą darbuotoją;
 • Ugdo samdančių vadovų inerviu vedimo ir talentų atpažinimo įgūdžius.

Kaip atrodo vertinimo procesas?

Su samdančia organizacija mes aptariame reikalavimus kandidatams ir sudarome pareigybės profilį. Tada, atsižvelgiant į organizacijos lūkesčius ir pareigų lygį, parenkami vertinimo metodai. Tai gali būti psichologiniai testai, interviu, praktinės užduotys. Vertinimas gali būti atliekamas tiek Adduco, tiek kliento patalpose. Jei pageidauja, kliento atstovai gali stebėti vertinimo procesą. Atlikus vertinimą, suteikiamas išsamus grįžtamasis ryšys vertinimo užsakovams – pateikiama ataskaita raštu apie kandidato kompetencijas ir rezultatai aptariami žodžiu. Jei vertintas kandidatas pasamdomas, mūsų ekspertai gali pateikti ugdymo gaires, kaip reikėtų dirbti su naujuoju darbuotoju.

Vertinimo metodai

Mūsų naudojami kompetencijų vertinimo metodai leidžia greitai, tiksliai ir objektyviai įvertinti kandidatus. Priklausomai nuo pareigų lygio ir samdančios organizacijos lūkesčių, vertinimo paslauga gali būti teikiama skirtinga apimtimi: pradedant tik testo parinkimu ir paskyrimu, baigiant individualizuoto vertinimo centro sukūrimu ir pravedimu.

 • Testavimas

  Procesas. Aptarus kliento lūkesčius, pasiūlomas vertinimo įrankis, jei reikia, parengiamas pareigybės profilis. Kandidatas užpildo klausimyną internete, gauti vertinimo rezultatai pristatomi klientui.
  Rezultatas. Klientui pateikiamos išsamios psichologinio vertinimo ataskaitos, jos aptariamos žodžiu, o kandidatas gauna asmeninį grįžtamąjį ryšį raštu.

 • Kompleksinis vertinimas (Testavimas plius kiti vertinimo metodai)

  Procesas
  . Aptarus kliento lūkesčius, sudaromas vertinamų kompetencijų sąrašas, pagal jas parenkami vertinimo metodai. Kandidatas pildo klausimyną ar kelis klausimynus internete, po to susitinka su konsultantu. Atliekamas struktūruotas interviu, jei reikia, pateikiamos praktinės užduotys. Parengiama integruota vertinimo rezultatų ataskaita, kuri pateikiama vertinimo užsakovui.
  Rezultatas. Klientui pateikiamos išsamios kompetencijų vertinimo ataskaitos, jos aptariamos žodžiu, o kandidatas gauna asmeninį grįžtamąjį ryšį raštu.
 • Vertinimo centras

  Kandidatai vertinami naudojant keletą metodų kiekvienai reikalingai kompetencijai įvertinti, priskiriant keletą vertintojų kiekvienam kandidatui ir pateikiant kuo daugiau situacinių užduočių, kuriose kandidatai turi galimybę parodyti savo realius sugebėjimus. Jo pagalba galima įvertinti, kiek asmens turimi sugebėjimai atitinka darbuotojo veiklai keliamus reikalavimus bei nustatyti ugdymo poreikius ir potencialą.
  Procesas. Aptarus kliento lūkesčius, sudaromas vertinamų kompetencijų sąrašas, pagal jas parenkami vertinimo metodai. Vertinimo centras vyksta mažiausiai 1 dieną, paprastai stengiamasi, kad vertinimas vyktų ne organizacijoje, kad specialiai išvykdami žmonės visiškai atsitrauktų nuo darbo reikalų. Pagrindinis vertinimo centro principas– norint tinkamai įvertinti žmogaus asmenines savybes bei gebėjimus, reikia ne tik jo klausti apie šiuos dalykus, bet ir sudaryti sąlygas juos pademonstruoti praktiškai, todėl vertinamieji dalyvauja grupės veikloje ir atlieka įvairias užduotis, kurios vertinamajam leidžia pademonstruoti, o stebėtojams padeda įvertinti rūpimas kompetencijas.
  Rezultatas. Klientui pateikiamos išsamios kompetencijų vertinimo ataskaitos, jos aptariamos žodžiu, o kandidatas gauna asmeninį grįžtamąjį ryšį raštu ir žodžiu.

Jei norite daugiau sužinoti, kaip įvertinti kandidatus ir ką su tuo daryti toliau, susisiekite su mumis!

Susisiekite su Addelse