Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Turėti įsitraukusius darbuotojus organizacijai svarbu dėl mažiausiai trijų priežasčių:

 • Pirma, turėdamos neįsitraukusius darbuotojus organizacijos patiria tiesioginius kaštus – daromas brokas, vėluoja projektų įgyvendinimas, mokamos baudos už laiku nesuteiktas paslaugas ir pan.
 • Antra, gyvenant pokyčių laikais ir nuolat prie jų prisitaikant, pokyčių įgyvendinimas su neįsitraukusiais darbuotojas – tas pats, kaip važiavimas su užspaustais stabdžiais – kažkiek pajudėti įmanoma, bet procesas lėtas ir varginantis.
 • Galų gale, stiprėjant autentiškumo paieškoms ir vis didesnį svorį įgaunant subjektyvioms nuomonėms – nauju kovos lauku tampa klientų pasitenkinimas ir klientų advokatavimas. Patenkinto kliento atsiliepimas tampa reikšmingu konkurenciniu pranašumu, kurį sunku pavogti ar nukopijuoti. Tik įsitraukę darbuotojai tampa savo įmonės ambasadoriais ir tik įsitraukę darbuotojai suteikia klientams tokią, patirtį, kad klientai patys tampa įmonės ambasadoriais.

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas padeda:

 • nustatyti, kiek organizacijos darbuotojai yra įsitraukę į savo darbą. Vertinami 3 įsitraukimo aspektai – energija, atsidavimas, pasinėrimas.
 • įvertinti, kas motyvuoja darbuotojus siekti organizacijos tikslų. Vertinamos 4 motyvacijos rūšys – išorinė, vidinė, karjera, statusas.
 • išskirti pasitenkinimą darbu sukeliančias sritis ir jas tikslingai stiprinti. Vertinama 14 pasitenkinimą darbu skatinančių veiksnių – užmokestis, priedai, pripažinimas, karjeros galimybės, vadovavimas – tiesioginio vadovo ir aukštesnės vadovybės, bendradarbiavimas, darbo sąlygos, darbinė veikla, komunikacija, įvaizdis, talentų valdymas, darbo ir poilsio balansas, tolerancija / diskriminacija.
 • pamatyti savo rezultatus kitų Lietuvos įmonių kontekste.

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas apima 4 pagrindinius etapus:

 • Tyrimo dalyviams pristatomi tyrimo tikslai, eiga, planuojama trukmė ir rezultatai.

 • Atliekama apklausa internete (trukmė – iki 30 min.).

 • Išanalizuojami duomenys, įmonės vadovybei pristatomi tyrimo rezultatai ir rekomendacijos.

 • Pagalba parengiant tolesnių veiksmų planą, komunikuojant rezultatus darbuotojams, pagal poreikį – konsultantas moderuoja rezultatų aptarimą su darbuotojais grupėse.

Žinoma, jog įsitraukimas į darbą turi teigiamos įtakos darbuotojų darbo atlikimo kokybei, psichologinei ir subjektyviai darbuotojo gerovei, proaktyviam elgesiui, organizaciniam įsipareigojimui. Kai darbuotojai jaučiasi energingi ir įsitraukę į vykdomas užduotis, jie labiau linkę atlikti daugiau užduočių ar imtis iniciatyvos. O kokia situacija Lietuvoje? 

10 būdų skatinti darbuotojų įsitraukimą:

„Addelse“ atliko tyrimą, skirtą atsakyti į svarbų klausimą, su kuriuo susiduria daugelis organizacijų: kokiais būdais galima padidinti darbuotojų įsitraukimą? Tyrimo rezultatus ir rekomendacijas darbuotojų įsitraukimo didinimui galite peržiūrėti čia

Pristatome 2017 metais atlikto darbuotojų įsitraukimo tyrimo rezultatus: 

Antra JPG

 

 

Trys pagrindinės įsitraukimo taisyklės:isitraukimas

1 taisyklė. Įsitraukimas remiasi pasitikėjimu – būtina palaikyti darbuotojų pasitikėjimą organizacija, iš naujo užmegzti arba sustiprinti psichologinį kontraktą su darbuotojais.

2 taisyklė. Įsitraukimą skatina emocijos – jausmai, skatinantys darbuotojų įsitraukimą yra universalūs, bet individualūs prioritetai gali skirtis, todėl svarbu individualizuoti ugdymo ir skatinimo programas.

3 taisyklė. Įsitraukimą lemia 20 % organizacijos kultūra ir 80 % darbo atmosfera – neįmanoma pervertinti vadovų vaidmens kuriant kasdienę atmosferą darbe, atitinkamai formuojant ir palaikant darbuotojų įsitraukimą.

 

 

Susisiekite su Addelse