Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Turėti įsitraukusius darbuotojus organizacijai svarbu dėl mažiausiai trijų priežasčių:

 • Pirma, turėdamos neįsitraukusius darbuotojus organizacijos patiria tiesioginius kaštus – daromas brokas, vėluoja projektų įgyvendinimas, mokamos baudos už laiku nesuteiktas paslaugas ir pan.
 • Antra, gyvenant pokyčių laikais ir nuolat prie jų prisitaikant, pokyčių įgyvendinimas su neįsitraukusiais darbuotojas – tas pats, kaip važiavimas su užspaustais stabdžiais – kažkiek pajudėti įmanoma, bet procesas lėtas ir varginantis.
 • Galų gale, stiprėjant autentiškumo paieškoms ir vis didesnį svorį įgaunant subjektyvioms nuomonėms – nauju kovos lauku tampa klientų pasitenkinimas ir klientų advokatavimas. Patenkinto kliento atsiliepimas tampa reikšmingu konkurenciniu pranašumu, kurį sunku pavogti ar nukopijuoti. Tik įsitraukę darbuotojai tampa savo įmonės ambasadoriais ir tik įsitraukę darbuotojai suteikia klientams tokią, patirtį, kad klientai patys tampa įmonės ambasadoriais.

 

Trys pagrindinės įsitraukimo taisyklės:isitraukimas

1 taisyklė. Įsitraukimas remiasi pasitikėjimu – būtina palaikyti darbuotojų pasitikėjimą organizacija, iš naujo užmegzti arba sustiprinti psichologinį kontraktą su darbuotojais.

2 taisyklė. Įsitraukimą skatina emocijos – jausmai, skatinantys darbuotojų įsitraukimą yra universalūs, bet individualūs prioritetai gali skirtis, todėl svarbu individualizuoti ugdymo ir skatinimo programas.

3 taisyklė. Įsitraukimą lemia 20 % organizacijos kultūra ir 80 % darbo atmosfera – neįmanoma pervertinti vadovų vaidmens kuriant kasdienę atmosferą darbe, atitinkamai formuojant ir palaikant darbuotojų įsitraukimą.

 

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas padeda:

 • nustatyti, kiek organizacijos darbuotojai yra įsitraukę į savo darbą.
 • įvertinti, kas motyvuoja darbuotojus siekti organizacijos tikslų.
 • išskirti pasitenkinimą darbu sukeliančias sritis ir jas tikslingai stiprinti.
 • pamatyti savo rezultatus kitų Lietuvos įmonių kontekste.

 

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas apima 4 pagrindinius etapus:

 • Tyrimo dalyviams pristatomi tyrimo tikslai, eiga, planuojama trukmė ir rezultatai.

 • Atliekama apklausa internete (trukmė – iki 20 min.).

 • Išanalizuojami duomenys, įmonės vadovybei pristatomi tyrimo rezultatai ir rekomendacijos.

 • Pagalba parengiant tolesnių veiksmų planą, komunikuojant rezultatus darbuotojams, pagal poreikį – konsultantas moderuoja rezultatų aptarimą su darbuotojais grupėse.

 

mygtukas

Susisiekite su Addelse