Pabėgėlių asmenybės portretas ir įsidarbinimo galimybės Lietuvoje

Addelse ir Lietuvos darbo biržos socialinio projekto metu, 20 Lietuvoje gyvenančių pabėgėlių užpildė ProfileXT klausimyną, kuriuo buvo vertinami mąstymo gebėjimai, asmenybės savybės bei interesai.  Šio projekto tikslas- geriau pažinti žmones, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvoje ir aptarti jų įsidarbinimo galimybes, taip siekiant didinti integraciją į visuomenę.
Apie nustatytas asmenybės bruožų tendencijas bei pabėgėlių situaciją darbo rinkoje skaitykite čia: parsisiųsti dokumentą.

Straipsnių sąrašas
Susisiekite su Addelse